Linda Bedwall 
Bosatt och verksam i Göteborgsområdet har Linda Bedwall många verktyg i sitt konstnärliga värv och är kunnig inom bland annat akvarell, akryl, gouach och Photoshop. Med en bakgrund som konstnär och illustratör experimenterar hon även som skulptör utifrån sitt yrke som CNC-laseroperatör. Sedan maj 2017 driver Linda sitt eget företag som haft kunder som Retcon.se, Historical Game Company LLC och countrybandet The Outriders. En genomsyrande influens är intresset
för maskinteknik och robotar, i synnerhet Transformers.


Levande 1312

Levande 1312 har haft fokus på robotar i levande form. Livet som ljus och energi, guld som en ädelmetal som leder ström och liv in i dessa varelser. Formspråket blandar det hårda, kantiga och geometriska med det mjuka, rundade och levande och får oss att ställa oss frågan: Vad är liv egentligen? Måste livet se ut som oss människor?


Nog kan man se känslan i de mekaniska skapelserna och någonstans mellan guldet, ljuset och de välbekanta formerna kan man skönja nytt liv. En ny existens, varken bättre eller sämre än oss utan bara… annorlunda. Frågan är dock hur vi kommer behandla våra egna skapelser när de väl börjar förstå att de kan möta oss, sina skapare, i verkligheten? Kommer de förbli objekt eller kommer vi få börja omdefiniera vad liv egentligen är?